Folosim cookies de navigare (ce nu pot fi dezactivate) și de analiza a traficului (inactive, ce pot fi activate prin click pe Accept) | Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Oferta de publicare
(pentru cei care doresc sa publice o carte)

Colectia Rugul Aprins

  • Ascetică şi mistică ortodoxă. Căderea omului. Mântuirea sau restaurarea omului și a lumii. Căile desăvârşirii. Curăţirea de patimi (despătimirea), iluminarea și îndumnezeirea omului. Păcate si virtuţi. Psihoterapia ortodoxă. Postul si rugăciunea. Isihasmul. Războiul nevăzut.
  • Scrieri, îndrumătoare și ghiduri duhovnicești. Duhovnicul.

Harta site 2